Image

Notă de informare cu privire la datele cu caracter personal

Stimati parteneri ,

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”) Vă informăm că datele dumneavoastră de contact se află în baza noastră de date, fiind obținute în mod direct fie ca urmare a unor corespondențe anterioare, sau consecinţă a calităţii dumneavoastră de client, colaborator sau furnizor al societății noastre.

Societatea noastră colectează doar date asociate persoanelor juridice și ale reprezentanților acestora, care sunt legate de aspecte şi criterii comerciale, respectiv: nume și prenume, funcție în cadrul companiei, adresa poștală a companiei, adresa de e-mail și numărul de telefon, fix și/sau mobil, fax.

Vă informăm că aceste date sunt utilizate exclusiv în scop contractual pentru transmiterea de informații comerciale și tehnice, oferte, confirmări, situații financiare în legătură cu raporturile contractuale (facturi scadente, debite), precum și invitaţii la evenimentele la care expunem produsele noastre. Societatea noastră a întreprins măsuri pentru a menține securitatea datelor dumneavoastră personale împotriva distrugerii/pierderii accidentale sau ilegale, modificării sau utilizării neautorizate, divulgării și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală. Datele sus-menţionate vor fi păstrate pentru perioada de timp necesară conformării şi respectării obligațiilor impuse de legislație sau pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabilă.

Dacă nu sunteți de acord cu păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în baza de date a SC BRAVCOD SA, vă rugăm sa transmiteti un e-mail la adresa office@penes.ro specificand această opțiune, se poate reveni oricând, asupra deciziei dumneavoastră printrun email sau o solicitare directă.